Ponuka záujmových krúžkov pre žiakov
Pridal sgnr dňa September 07 2010 19:24:42
V školskom roku 2010/2011 sa študenti môžu prihlásiť prostredníctvom triednych učiteľov do záujmových krúžkov....
Podrobné novinky
V tomto školskom roku naša škola opäť poskytuje záujmové vzdelávanie vo forme krúžkov, ktoré môžu byť pre našich študentov zmysluplnou formou využitia ich voľného času.
Ďalšie vzdelávanie:

• Matematický krúžok (Mgr. Bartíková)

• Fotografia a prezentovanie na internete (Ing. Hóly)

• Literárno- estetický krúžok (Mgr. Moravová)

• Literárno -historický krúžok (Mgr. Salayová)

• Príroda mojimi očami (Mgr. Ševelová)

• Matematika hrou (Mgr. Drličková)

• Informatika (Mgr. Hegedüš)

• Zaujímavá informatika (Mgr. Ďurišová)

• Informatika hrou (Mgr. Lukácsová)

• Literatúra pod lupou (PhDr. Šimková)

• Fyzika hrou (Mgr. Goč)

• Krúžok slovenského jazyka (PhDr. Rošková)

• Malí chemici (Mgr. Surová)Príprava na maturitu:

• Matematika pre maturantov (Mgr. Fulierová)

• Geografia k maturite (Mgr. Martonová)

• Maturita bez stresu (Mgr. Salayová)

• Matematický krúžok pre maturantov (Mgr. Szárazová)

• Maturujem zo ZŠP (Mgr. Filipová)

• Dejepis pre maturantov (Mgr. Tomascheková)

• Príprava na MS z AJ (Mgr. Babušíková)

• Maturita hrou (Mgr. Moravcová)

• Chémia pre maturantov (Mgr. Pisarová)Jazykové krúžky:

• Angličtina bez stresu (Mgr. Kilianová)

• Spinning (Mgr. Kilianová)

• Angličtina v kocke (Mgr. Ostrčilová)Voľnočasové zameranie:

• Folklórny krúžok (PaedDr. Javorová)

• Veslovanie, plávanie (Mgr. Baronová)

• Posilňovanie, plávanie (Mgr. Madurkay)

• Tenisový krúžok (RNDr. Galvánek)

• Stolnotenisový krúžok pre 1. až 4. ročník (RNDr. Galvánek)

• Volejbalový krúžok (Mgr. Stümpelová)

• Tanečný krúžok (Ing. Surovec)

• Stolnotenisový krúžok (Mgr. Hečková)
• Školský časopis S3GA (PhDr. Šimková, PaedDr. Rajtár)Krúžky pre triedy so zameraním na šport:

• PaedDr. Adlerová Katarína

• Mgr. Illéš Martin

• Ing. Kutiš Anton

• Mgr. Červeň Luboš

• Mgr. Oravec Roman

• Mgr. Salva Maroš

• Mgr. Žňava Peter

• Mgr. Tóth Michal

• Kilianová Ľubov

• Mgr. Reviľak Tomáš

• Mgr. Varga Tomáš

• Mgr. Spišiak Matej

• Mgr. Libová Mária

• Mgr. Lukáč René
Pre žiakov prvého ročníka je určený každoročne tanečný krúžok, ktorého zavŕšením býva Venček v spoločenskej miestnosti.