Kampaň "Červené stužky", december 2011
Pridal sgnr dňa December 11 2011 21:56:16
Do 5. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorá prebiehala od 5.septembra 2011
a vrcholila 1.decembra 2011, sa prvýkrát zapojila aj naša škola. Žiaci na hodinách výtvarnej výchovy a informatiky vytvorili 500 ks červených stužiek ako symbol solidarity v boji proti chorobe AIDS. Do výtvarnej súťaže, ktorá bola súčasťou tohto projektu, sme zaslali práce žiačok nášho gymnázia.

Kolektív ochotníkov z triedy KVINTA B v dňoch 30.novembra a 1.decembra pripínal červené stužky učiteľskému kolektívu, žiakom, zamestnancom a návštevníkom školy vo vestibule školy a v zborovni...

Podrobné novinky
Do 5. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorá prebiehala od 5.septembra 2011
a vrcholila 1.decembra 2011, sa prvýkrát zapojila aj naša škola. Žiaci na hodinách výtvarnej výchovy a informatiky vytvorili 500 ks červených stužiek ako symbol solidarity v boji proti chorobe AIDS. Do výtvarnej súťaže, ktorá bola súčasťou tohto projektu, sme zaslali práce žiačok nášho gymnázia.


Kolektív ochotníkov z triedy KVINTA B v dňoch 30.novembra a 1.decembra pripínal červené stužky učiteľskému kolektívu, žiakom, zamestnancom a návštevníkom školy vo vestibule školy a v zborovni.