PRÍPRAVNÝ KURZ PRE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA
Pridal sgnr dňa Jn 14 2012 21:01:10
PRÍPRAVNÝ KURZ zo slovenského jazyka, z cudzieho jazyka (ANJ/NEJ) a z matematiky PRE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA sa koná v termíne od 22. do 28. augusta 2012 v počte 25 vyučovacích hodín (5 hodín denne)

Začiatok kurzu je v stredu 22.8.2012, registrácia v čase od 8.30 do 9.00 h na vrátnici školy.

Pre účastníkov kurzu bude zabezpečený obed, pre žiakov ubytovaných na školskom internáte celodenné stravovanie (raňajky, obed, večera). Prípravný kurz pre prijatých žiakov do 1. ročníka stojí 10 € (5 dní kurzu, vrátane obeda). Ak bude žiak ubytovaný na školskom internáte (ŠI), výška poplatku za kurz je 15 € (5 dní kurzu, ubytovanie, celodenná strava). ....

Podrobné novinky
PRÍPRAVNÝ KURZ zo slovenského jazyka, z cudzieho jazyka (ANJ/NEJ) a z matematiky PRE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA sa koná v termíne od 22. do 28. augusta 2012 v počte 25 vyučovacích hodín (5 hodín denne)


Pre účastníkov kurzu bude zabezpečený obed, pre žiakov ubytovaných na školskom internáte celodenné stravovanie (raňajky, obed, večera). Prípravný kurz pre prijatých žiakov do 1. ročníka stojí 10 € (5 dní kurzu, vrátane obeda). Ak bude žiak ubytovaný na školskom internáte (ŠI), výška poplatku za kurz je 15 € (5 dní kurzu, ubytovanie, celodenná strava).


V prípade záujmu je potrebné na vrátnici školy v čase od 7,00 do 17,00 hod. uhradiť sumu kurzu vo výške 10 €, v prípade žiakov ubytovaných na ŠI 15 €, uviesť meno a priezvisko žiaka, dátum narodenia a organizačnú zložku, na ktorú je prijatý (SPŠP, HA, ŠG) najneskôr do 2. júla 2012

(kontakt: pripravny.kurz@zoznam.sk)
Poznámka: Žiaci, ktorí majú trvalé bydlisko mimo okresu Nitra, môžu uhradiť uvedenú sumu aj v prvý deň konania prípravného kurzu, avšak do 2.júla 2012 musia elektronicky (pripravny.kurz@zoznam.sk) resp. na telefónnom čísle 037/6531641 potvrdiť svoju účasť (resp. požiadať o ubytovanie). Ubytovať sa môžu už od popoludnia 21.8.2012 (utorok).Mgr. Jaroslav Maček - riaditeľ školy