PRÍPRAVNÝ KURZ PRE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA
Pridal sgnr dňa Jn 11 2013 18:59:53
PRÍPRAVNÝ KURZ zo slovenského jazyka, z cudzieho jazyka (ANJ/NEJ), z matematiky a chémie PRE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA sa koná v termíne od 20. do 23. augusta 2013 v počte 24 vyučovacích hodín (6 hodín denne)

Pre účastníkov kurzu bude zabezpečený obed, pre žiakov ubytovaných na školskom internáte celodenné stravovanie (raňajky, obed, večera). Prípravný kurz pre prijatých žiakov do 1. ročníka stojí 10 € (4 dni kurzu, vrátane obeda). Ak bude žiak ubytovaný na školskom internáte (ŠI), výška poplatku za kurz je 16 € (4 dni kurzu, ubytovanie, celodenná strava). ....

Podrobné novinky
PRÍPRAVNÝ KURZ zo slovenského jazyka, z cudzieho jazyka (ANJ/NEJ), z matematiky a chémie PRE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA sa koná v termíne od 20. do 23. augusta 2013 v počte 24 vyučovacích hodín (6 hodín denne)


Pre účastníkov kurzu bude zabezpečený obed, pre žiakov ubytovaných na školskom internáte celodenné stravovanie (raňajky, obed, večera). Prípravný kurz pre prijatých žiakov do 1. ročníka stojí 10 € (4 dni kurzu, vrátane obeda). Ak bude žiak ubytovaný na školskom internáte (ŠI), výška poplatku za kurz je 16 € (4 dni kurzu, ubytovanie, celodenná strava).


V prípade záujmu je potrebné najneskôr do 1. júla 2013 na sekretariáte riaditeľa školy (prízemie, číslo dverí 29) v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 14,00 hod. uhradiť sumu kurzu vo výške 10 €, v prípade žiakov ubytovaných na ŠI 16 €, uviesť meno a priezvisko žiaka, dátum narodenia a organizačnú zložku, na ktorú je prijatý (SPŠP, HA, ŠG).

Poznámka: Žiaci, ktorí majú trvalé bydlisko mimo okresu Nitra, môžu uhradiť uvedenú sumu aj v prvý deň konania prípravného kurzu, avšak do 1. júla 2013 musia elektronicky (skola@spsnr.edu.sk) alebo na telefónnom čísle 037/6533885 potvrdiť svoju účasť (resp. požiadať o ubytovanie). Ubytovať sa môžu už od popoludnia 19.8.2013 (pondelok).Mgr. Jaroslav Maček - riaditeľ školy