Poznávacie podujatie „CERN“
Pridal sgnr dňa August 28 2014 20:34:13
Ešte na konci minulého školského roku v dňoch 11.-15.6.2014 sa žiaci našej školy zúčastnili „ Poznávacieho podujatia Cern“, ktoré organizovala Asociácia mládeže pre vedu a výskum. Ako pedagogický dozor boli PaedDr. Ondrušová a PaedDr. Čapistrák. Cesta autobusom prebehla bez problémov. Prvou zastávkou bolo interaktívne múzeum Technorama vo Winterthure. Tu si prišli žiaci na svoje, keď si mohli svoje fyzikálne vedomosti a zručnosti overiť v praxi. Tri hodiny hier, pokusov a rôznych predstavení ubehli veľmi rýchlo. Po príchode do Ženevy sa všetci ubytovali v hoteli F1, komplet aj s raňajkami. Na druhý deň v dopoludňajších hodinách navštívili Organizáciu spojených národov v Ženeve, potom vyštartovali do Cernu, . . .
Podrobné novinky
V dňoch 11.-15.6.2014 sa žiaci Spojenej školy zúčastnili „ Poznávacieho podujatia Cern“, ktoré organizovala Asociácia mládeže pre vedu a výskum. Ako pedagogický dozor boli PaedDr. Ondrušová a PaedDr. Čapistrák. Cesta autobusom prebehla bez problémov. Prvou zastávkou bolo interaktívne múzeum Technorama vo Winterthure. Tu si prišli žiaci na svoje, keď si mohli svoje fyzikálne vedomosti a zručnosti overiť v praxi. Tri hodiny hier, pokusov a rôznych predstavení ubehli veľmi rýchlo. Po príchode do Ženevy sa všetci ubytovali v hoteli F1, komplet aj s raňajkami. Na druhý deň v dopoludňajších hodinách navštívili Organizáciu spojených národov v Ženeve, potom vyštartovali do Cernu, kde sa aj naobedovali spolu s vedcami a potom nasledovala prehliadka celého komplexu, ktorá bola skutočným zážitkom pre každého. Sprievodcovia boli slovensky a anglicky hovoriaci, takže žiaci museli aj cudzojazyčne rozmýšľať. V podvečer nasledovala prehliadka historického centra mesta aj s pobrežím ženevského jazera. Nakoniec navštívili hlavné mesto Bern s jeho pamätihodnosťami. Súčasťou bola aj prehliadka Einsteinovho múzea v Berne.

Žiaci si počas tejto exkurzie preverili cudzojazyčné vedomosti priamo v praxi, spoznali reálie Švajčiarska , pracovali interaktívne na fyzikálnych javoch, ktoré doteraz nepoznali a utužili vzťahy medzi sebou. Vďaka dobrému počasiu videli všetko to, čo bolo naplánované.

... Cern ...

... vo Winterthure pred interaktívnym múzeom ...

... pohodlie priamo v centre Ženevy ...