P R Í P R A V N Ý K U R Z, jún 2017
Pridal sgnr dňa Jn 22 2017 10:39:26
P R Í P R A V N Ý K U R Z zo slovenského jazyka, z cudzieho jazyka (ANJ/NEJ) a z matematiky
P R E P R I J A T Ý C H Ž I A K O V D O 1. R O Č N Í K A sa koná v termíne od 21. do 25. augusta 2017
v počte 30 vyučovacích hodín (6 hodín denne)

viac informácií v priloženom dokumente:
PRÍPRAVNÝ KURZ