OZNAM
Pridal sgnr dňa Jn 08 2018 10:25:53
* P R Í P R A V N Ý K U R Z zo slovenského jazyka, z 1. cudzieho jazyka a z matematiky
P R E P R I J A T Ý C H Ž I A K O V D O 1. R O Č N Í K A sa bude konať v termíne od 20. do 24. augusta 2018 v počte 30 vyučovacích hodín (6 hodín denne)
Prípravný kurz pre žiakov prijatých do 1. ročníka