OZNAMY
Pridal sgnr dňa Oktber 02 2018 11:09:24
Protidrogová prevencia na našej škole Konzultačné hodiny: štvrtok 12:23-13:20 Mgr. Dana Ševelová

Oznam riaditeľa školy:
Riaditeľ Spojenej školy, Slančíkovej 2, Nitra oznamuje, že na organizačnej zložke Gymnázium, Slančíkovej 2, Nitra – študijný odbor 7902J74 gymnázium – bilingválne štúdium sú ešte voľné miesta.
Ide o päťročné štúdium s vyučovacím jazykom francúzskym, ďalší cudzí jazyk je jazyk anglický. Ovládanie francúzskeho jazyka je výhodou pri uplatnení sa na pracovnom trhu (jazyk diplomacie).
V prípade Vášho záujmu o uvedené štúdium zavolajte na riaditeľstvo školy 0903 284 810, resp. 0903 284 811, kde Vám budú poskytnuté bližšie informácie.
Prijímacie skúšky (2.kolo) sa uskutočnia 18. júna 2019.
Ponuka bilingválneho štúdia

Výsledky prijímacích skúšok na Strednú športovú školu v Nitre pre školský rok 2019/2020: Výsledky prijímacích skúšok 2019

Výsledky prijímacích skúšok na Gymnázium, Slančíkovej 2, Nitra - bilingválne štúdium pre školský rok 2019/2020: Výsledky prijímacích skúšok 2019