OZNAMY
Pridal sgnr dňa Oktber 02 2018 11:09:24
Riaditeľ Spojenej školy, Slančíkovej 2, Nitra oznamuje, že na organizačnej zložke Gymnázium, Slančíkovej 2, Nitra – študijný odbor 7902J74 gymnázium – bilingválne štúdium sú ešte voľné miesta.
Ide o päťročné štúdium s vyučovacím jazykom francúzskym, ďalší cudzí jazyk je jazyk anglický. Ovládanie francúzskeho jazyka je výhodou pri uplatnení sa na pracovnom trhu (jazyk diplomacie).
V prípade Vášho záujmu o uvedené štúdium zavolajte na riaditeľstvo školy 0903 284 810, resp. 0903 284 811, kde Vám budú poskytnuté bližšie informácie.
Ponuka bilingválneho štúdia

Výsledky prijímacích skúšok na Strednú športovú školu v Nitre pre školský rok 2019/2020: Výsledky prijímacích skúšok 2019

Výsledky prijímacích skúšok na Gymnázium, Slančíkovej 2, Nitra - bilingválne štúdium pre školský rok 2019/2020: Výsledky prijímacích skúšok 2019

Aj tento rok môžete prispieť do športového klubu našej školy prostredníctvom 2% z Vašich daní, čím výrazne pomôžete pri zabezpečení športovej prípravy, súťaží, či materiálnej vybavenosti priestorov. Ďakujeme.
tlačivo na 2 % pre ŠK ŠOG NITRA.rtf
tlačivo - potvrdenie o príjme.rtf