Nové možnosti štúdia od školského roka 2019/2020
Pridal sgnr dňa Oktber 02 2018 11:09:24
Stredná športová škola, Slančíkovej 2, Nitra
-bude poskytovať okrem všeobecného vzdelania aj stredné odborné vzdelanie. Žiakovi ponúka možnosť vybrať si z nasledovných študijných odborov:
1. Všeobecné vzdelanie : športové gymnázium – doterajší študijný odbor
2. Stredné odborné vzdelanie : športový manažment alebo administrátor digitálnych služieb alebo databázový administrátor v športe


viac informácii nájdete na odkaze: Nové možnosti štúdia od školského roka 2019/2020