Hana Kiková - predsedníčka sekcie modernej gymnastiky, apríl 2019
Pridal sgnr dňa Marec 26 2019 16:55:15
Dňa 23.3.2019 sa konalo Valné zhromaždenie Slovenskej gymnastickej federácie v Bratislave, na ktorom bola za predsedníčku sekcie modernej gymnastiky zvolená naša bývalá študentka a trénerka modernej gymnastiky Hana Kiková.

Mgr. Hanka Kiková, PhD. pochádza z Nitry. Ako bývalá moderná gymnastka ŠK ŠOG Nitra trénovala pod vedením hlavnej trénerky Ľubov Kilianovej. Po skončení športového gymnázia (2008) pokračovala v štúdiu na Katedre masmediálnej komunikácie a reklamy na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde ukončila magisterské a doktorandské štúdium...
Podrobné novinky
Dňa 23.3.2019 sa konalo Valné zhromaždenie Slovenskej gymnastickej federácie v Bratislave, na ktorom bola za predsedníčku sekcie modernej gymnastiky zvolená naša bývalá študentka a trénerka modernej gymnastiky Hana Kiková.

Mgr. Hanka Kiková, PhD. pochádza z Nitry. Ako bývalá moderná gymnastka ŠK ŠOG Nitra trénovala pod vedením hlavnej trénerky Ľubov Kilianovej. Po skončení športového gymnázia (2008) pokračovala v štúdiu na Katedre masmediálnej komunikácie a reklamy na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde ukončila magisterské a doktorandské štúdium 2. a 3. stupňa (2009 – 2016). Počas vysokoškolských štúdií trénovala spoločne s Miriamou Michrinovou v oddiely modernej gymnastiky ŠK ŠOG. Takmer všetky prvenstvá mladších a starších nádejí na Majstrovstvách SR a medzinárodných súťažiach v tomto období boli ich zásluhou.
V rokoch 2018 – 2019 pôsobila ako trénerka a manažérka v kanadskom klube modernej gymnastiky Kalev Estienne v Toronte pod vedením zakladateľky kanadskej modernej gymnastiky Evelyn Koop. Zastávala pozíciu projektovej manažérky pri organizovaní medzinárodnej FIG súťaže KOOP Cup 2018 a 2019.

Hanka má trénerskú kvalifikáciu a taktiež rozhodcovskú kvalifikáciu 2. stupňa. Hovorí anglicky. Medzi jej koníčky patrí digitálny design, turistika a cestovanie.
Hanke prajeme veľa úspechov. Veríme, že sa jej podarí tento krásny a náročný šport profesionálne rozvíjať a slovenskú modernú gymnastiku spopularizovať nielen doma, ale i v zahraničí.