OZNAMY
Pridal sgnr dňa November 25 2019 10:34:43
Dňa 3. a 4. decembra sa uskutočnia "Dni otvorených dverí" pre záujemcov o štúdium na Strednej športovej škole, Slančíkovej 2, Nitra. Ponúkame tri formy štúdia: gymnázium, bilingválne gymnázium alebo športový manažment.

Predseda Rodičovskej rady pri Strednej športovej škole a Gymnáziu v Nitre Vás pozýva na zasadnutie rodičov konzultačnou formou, ktoré sa bude konať dňa 3. 12. 2019 v čase od 14,30 h. do 17,00 h.
Mená pedagógov a čísla učební budú vypísané na vstupných dverách do školy.
Nitra 27. 11. 2019 , Ing. Ľuboš Vilček