Deň materinského jazyka
Pridal sgnr dňa Februr 28 2020 09:10:15
1. Deň materinského jazyka 1.B SŠŠ oslávila prácou na projekte o vzniku a vývine slovenčiny. Svoje prezentácie žiaci predviedli pred 1.A SPŠP. Projektové vyučovanie vnímali ako netradičný a zábavnejší spôsob vyučovania.

2. V utorok septima B a 1.B navštívili Bratislavu, aby si pozreli divadelné spracovanie diela Antigona od Sofokla, ktoré majú zaradené medzi povinné čítanie.
Podrobné novinky
1. Deň materinského jazyka 1.B SŠŠ oslávila prácou na projekte o vzniku a vývine slovenčiny. Svoje prezentácie žiaci predviedli pred 1.A SPŠP. Projektové vyučovanie vnímali ako netradičný a zábavnejší spôsob vyučovania.

2. V utorok septima B a 1.B navštívili Bratislavu, aby si pozreli divadelné spracovanie diela Antigona od Sofokla, ktoré majú zaradené medzi povinné čítanie.