Prijímacie skúšky na SŠŠ v Nitre, marec 2020
Pridal sgnr dňa Marec 06 2020 09:47:17
Organizácia prijímacích skúšok - 19. marec 2020
Pozvánka príde každému uchádzačovi aj poštou.
7:45 - 8:30 - prezencia žiakov /bočný vchod školy/
9:00 - 13:00 - testy všeobecnej pohybovej výkonnosti
13:30 - 17:00 - špeciálne testy podľa zvoleného druhu športu (napr. futbalisti na štadióne FC Nitra, atléti v škole, atd... pokyny dostanú žiaci pri prezencii)

Prosíme o zaslanie dotazníku v čo najkratšom čase:
Dotazník uchádzača o štúdium