Informácie a kritériá pre prijímanie študentov na nový šk. rok
Pridal sgnr dňa Mj 07 2020 13:38:20
Stredná športová škola, Slančíkovej 2, Nitra
1. Všeobecné vzdelanie - študijný odbor: športové gymnázium 7451 J
2. Stredné odborné vzdelanie - športový manažment,digitálne služby v športe, spracovanie dát v športe
 informácie o štúdiu (klikni)      kritériá pre prijímanie (klikni)

Gymnázium, Slančíkovej 2, Nitra
- študijný odbor: 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium
 informácie o štúdiu (klikni)      kritériá pre prijímanie (klikni)