Oznam o prijímacích skúškach na SŠŠ Nitra, 19.-22. mája 2020
Pridal sgnr dňa Mj 07 2020 13:42:44
výsledky prijímacích skúšok (zoznam prijatých žiakov)

výsledky prijímacích skúšok (zoznam neprijatých žiakov)

Prijatí žiaci do 1. ročníka na Strednú športovú školu v Nitre pre školský rok 2020/2021
Po zverejnení výsledkov Zákonný zástupca prijatého žiaka OBRATOM pošle vyplnený a podpísaný dokument priložený v prílohe e - mailu – Záväzné potvrdenie o nastúpení – nenastúpení na štúdium, ( naskenovaný dokument alebo foto dokumentu) na mail: sport@spsnr.edu.sk alebo tento dokument prinesie do školy, v čase od 8,00 – 15,00.

Neprijatí žiaci do 1. ročníka na Strednú športovú školu v Nitre pre školský rok 2020/2021
Neprijatým žiakom odporúčame podať odvolanie podpísané Zákonným zástupcom (po obdržaní rozhodnutia o neprijatí), naskenované odvolanie alebo foto poslať na mail: skola@spsnr.edu.sk, alebo tento dokument priniesť do školy, v čase od 8,00 – 15,00.

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium (tlačivo)

Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium (tlačivo)

Informácia o IT odboroch na našej škole