Otvorenie školy
Pridal sgnr dňa Jn 17 2020 15:07:20
Podľa Odporúčania Nitrianskeho samosprávneho kraja k otváraniu stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK zo dňa 16. 6. 2020 sa škola pre žiakov otvára v dňoch 29. – 30. júna 2020.

Harmonogram odovzdávania učebníc a preberania vysvedčení bude zverejnený prostredníctvom triednych učiteľov.