INFORMÁCIE PRE PRIJATÝCH ŽIAKOV
Pridal sgnr dňa Mj 31 2021 12:43:40
Čo čaká športovcov počas štúdia

Informácie budúcim prvákom -šport

Dohoda medzi vedenim skoly a rodičmi

Návratka-ETV,NAB- ŠM,DS

Návratka-jazyky SPORTGYM

Oznamy školskej jedálne - SSŠ

Prípravný kurz 2021

Školský internát žiadosť

ZÁPISNÝ LÍSTOK STRAVNÍKA

ZÁPISNÝ LÍSTOK UBYTOVANÉHO ŽIAKA

ISIC - info o študentskej karte

Súhlas dotknutej osoby